RW là vị trí gì trong bóng đá?

0 Comments

Introduction Trong bóng đá, vị trí RW (Right Winger) đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của một đội bóng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vị